Bestyrelsen vælges hvert år på foreningens generalforsamling i januar. Vi består af 1 formand, 1 næstformand, 3 bestyrelsesmedlemmer (heraf én kasserer) og 2 suppleanter. Formand, næstformand og bestyrelsesmedlemmer er valgt for to år af gangen mens suppleanter er valgt for ét år af gangen.

img
Simon Salskov
Formand
img
Thomas Boulund
Næstformand
img
Ida Ballegaard
Bestyrelsesmedlem
img
Kristian Helm
Bestyrelsesmedlem + kasserer
img
Silja Pedersen
Bestyrelsesmedlem
img
Kim Kamstrup
Suppleant
img
Linea Papsø
Suppleant