Så er det atter blevet tid til foreningens generalforsamling, og traditionen tro holder vi det den anden tirsdag i januar.

Generalforsamlingen afholdes den 9. januar 2024 klokken 19:00 i Fritidshuset (Kirkegade 51, 6700 Esbjerg).

Alle er velkomne til at kigge forbi, men kun medlemmer der har betalt kontingent senest den 1. januar 2024 har stemmeret.

Dagsorden som følger:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Regnskab ved kassereren.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Valg af formand i alle lige år.
  • På valg er Thomas Boulund Meng Hansen, der ønsker genvalg.
 6. Valg til bestyrelsen. Der vælges 4 i ulige år og 3 i lige år. Alle valg gælder for 2 år.
  • På valg er Linea Papsø Andersen og Bjarne Fugleberg – begge ønsker genvalg.
 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
  • På valg er Kim Kamstrup og Mette Tosti – begge ønsker genvalg.
 8. Valg af revisor og suppleant.
 9. Indkomne forslag.
 10. Eventuelt.

Punkter, der ønskes behandlet under punkt 9, skal fremsendes til formanden senest den 2. januar 2024.

I mellemtiden ønsker vi jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Vi glæder os til et nyt spændende teaterår sammen med jer alle.

På vegne af bestyrelsen

Thomas Boulund


I Esbjerg Amatør Teater – Skarntyden laver vi to større forestillinger hvert år. Den ene er en forestilling for børn, der typisk ligger i vinterferien, og den anden er en gratis forestilling i forbindelse med Esbjerg Festuge. Der ind imellem laver har vi også andre aktiviteter. Her kan du få et overblik over hvornår du kan møde os næste gang.